Davlumbaz Tipi Otomatik Söndürme Sistemi

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ NEDİR ?

 •  KUZİNELERDE yanıcı madde ve ısı nedeniyle yangın riski ve yükü yüksektir 
 •  FİLTRELERDE birikmiş yağ nedeniyle yangın riski ve yükü yüksektir 
 •  BACADA birikmiş yağ nedeniyle yangın riski ve yükü yüksektir 

 

Bir yangın sonrası, 

 • Pişirme cihazları hasar görür 
 • 2. Bacadaki yağlar nedeniyle yangın diğer bölgelere kolayca yayılır 
 • 3. Yağ yangınlarının söndürülmesi zordur can ve mal kaybı yüksektir 
 • 4. Mutfak hizmet veremeyeceği için maddi manevi zarar görülür 

 

Bu nedenle 2002/4390 sayılı BAKANLAR KURULU kararı ile yürürlüğe giren  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE göre

 

 • Madde 57- Alışveriş merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama tesisatı kurulmalıdır. 
 • Madde 98- Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu SABİT SÖNDÜRME SİSTEMLERİ, tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili TSE standartlarına göre tasarlanacaktır. 
 • Madde 139- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilinin derecesine göre, görevi ihmal veya su istimalden soruşturma açılarak gereği yapılır 

 

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 


Mutfaklarda, yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunur. 

 

A. SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ 


Keşfi yapılan mahalin ‘Davlumbaz Söndürme Sistemi’ tasarım kriterleri aşağıdaki gibidir :

 • Sistem, davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girer. 
 • Sistem, mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olur. 
 • Sistem, merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderir. 
 • Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olur : 
 • Bacalar 
 • Davlumbazlar 
 • Filtreler 
 • Ocaklar 
 • Fritözler 
 • Kuzineler 
 • Izgaralar 
 • Diğer pişirme elemanları (Çin Wok Cihazı, Lava, Pumice, Seramik, Kayalı, Doğal Kömürlü, Elektrikli, Gazlı Cihazlar) 
 • Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanır. 
 • Sistem tasarımı, üretici firmanın öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılır.