Periyodik Bakım Kontrol Hizmetleri


Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri ve Yangın Söndürme Sisteminin periyodik bakımları, Yangın Tüplerinin kullanılabirliğinin kontrolu konusunda bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisine yasal mesuliyetler yüklemektedir.

Periyodik Bakım Kontrol Hizmetleri

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri ve Yangın Söndürme Sisteminin periyodik bakımları, Yangın Tüplerinin kullanılabirliğinin kontrolu konusunda bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisine yasal mesuliyetler yüklemektedir.

Sistemin sadece kurulması değil gerektiği zaman faal olabilmesi için belli zaman aralıklarında yapılacak periyodik bakımlar olası bir yangın anında sistemi devreye sokarak yangını önleyecek hem de bu konuda ki sorumlu kişiyi yasalar karşısında koruyacaktır.